Αποτελέσματα του προγράμματος

 

Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του προγράμματος για την ελληνική και γερμανική εκπαιδευτική πολιτική, φαίνεται να είναι απαραίτητη η συχνή προβολή και ενημέρωση του κοινού. Η παρούσα σελίδα πρόκειται να συνοψίζει την πρόοδο και τα αποτελέσματα του προγράμματος.