Καλώς ήρθατε στη σελίδα των Επιχειρήσεων

Εδώ πρόκειται να δημιουργηθεί μια σελίδα για επιχειρήσεις οι οποίες εκπαιδεύουν στους χώρους τους μαθητευόμενους. 

Σύντομα, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα μπορούν εδώ να βρουν σχετικά εργαλεία που θα τους βοηθούν στην υλοποίηση του προγράμματος που ανέλαβαν και θα τους υποστηρίζουν με χρήσιμες πληροφορίες. Σκοπός είναι η διττή εκπαίδευση να ξεκινήσει να υλοποιείται με επιτυχία στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν.


Πέραν αυτού, αυτός ο ιστότοπος σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε μια πλατφόρμα επικοινωνίας των επιχειρήσεων που θα τους δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής των εμπειριών που συλλέγουν κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

 

  • Επιδιώκουμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον στα πλαίσια μιας ειλικρινής ανταλλαγής 
  • Επιθυμούμε να υπερβούμε δυσκολίες και εμπόδια
  • Έχουμε ανάγκη να βρούμε από κοινού απαντήσεις στα ερωτήματά μας
  • Θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινό μας δίκτυο εργαλεία και πληροφορίες για μια πρακτική υποστήριξη

 

Με στόχο, την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου ενδοεπιχειρησιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και ενός ποιοτικού πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση.