Τρεις επαγγελματικοί κλάδοι και ποικίλες επαγγελματικές εξειδικεύσεις

 

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει αρχικά πιλοτικά και περιορίζεται αρχικά σε τρία επαγγέλματα στον τουριστικό τομέα.

 

  • Ξενοδοχειακός/-ή υπάλληλος
   • Ειδικός/-ή εστιατορίου
    • Μάγειρας/Μαγείρισσα

      

      

     Περαιτέρω επαγγέλματα πρόκειται να ακολουθήσουν. Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι η δημιουργία ενός μοντέλου εκπαίδευσης το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σ’ άλλους κλάδους στην Ελλάδα, ενδεχ. και σε άλλες χώρες.